• สินเชื่อเช่าซื้อ
  • สินเชื่อจำนำรถยนต์
  • สินเชื่อจำนำทะเบียน
  • สินเชื่อจำนองอสังหาริมทรัพย์
 

ประเภทรถ ปีรถ อัตราดอกเบี้ย ( % ต่อปี )
12 - 24 งวด 36 งวด 48 งวด 60 งวด
รถเก๋ง 2008 ขึ้นไป 3.55 3.65 3.75 4.25
2004 - 2007 3.90 3.90 4.00 4.50
2001 - 2003 4.05 4.15 4.25 4.75
2000 4.30 4.40 4.50 5.00
1998 - 1999 5.30 5.40 5.50 6.00
1996 - 1997 6.30 6.40 6.50 7.00
1995 7.05 7.15 7.25  
1994 8.55 8.65 9.00  
1993 10.00 10.15    
1990 - 1992 11.50 12    

ประเภทรถ ปีรถ อัตราดอกเบี้ย ( % ต่อปี )
12 - 24 งวด 36 งวด 48 งวด 60 งวด
รถกระบะ / รถตู้ 2008 ขึ้นไป 3.95 4.15 4.25 4.75
2004 - 2007 4.50 4.65 4.75 5.25
2001 - 2003 5.05 5.15 5.25 5.75
2000 5.30 5.40 5.50 6.00
1998 - 1999 6.80 6.90 7.00 7.50
1996 - 1997 7.55 7.65 7.75 8.00
1995 8.05 8.15 8.25  
1994 9.75 9.85 10.00  
1993 10.00 11.00    
1990 - 1992 11.75 12.50    

 

 เลี่ยงประกัน

วงเงิน (บาท)

ประกัน

ไม่ประกัน

20,000 - 70,000

-

-

70,001 - 250,000

ชั้น 1, ชั้น 2

เลี่ยง 3,000 บาท

250,001 ขึ้นไป

ชั้น 1

-

มีประกันอยู่ มากกว่า 6 เดือน

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการขอสินเชื่อของ ผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน เดือนล่าสุด
4. สำเนาบัญชีสมุดธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน